How do you say kiss me in swedish

Bitterljuva möten och farväl
men jag kan inte låta bli att le nu
Jag tror att jag måste flytta till London.